Đệ Nhất Kiếm Thần Diệp Huyên – Chương 985: Chính là muốn ra tay!

Nghe đọc

Diệp Huyên gật đầu.
Thanh niên cười nói: “Thảo nào! Nhà họ Hoàng Phủ này là thế gia lớn đứng đầu của Nam Vực chúng tôi, nếu như các hạ muốn đến Táng Thiên trường thành, ngoại trừ đi đài truyền tống thì chỉ có thể đến nhà họ Hoàng Phủ đi nhờ”.
Nhà họ Hoàng Phủ!

Diệp Huyên khẽ gật đầu: “Hiểu rồi! Đa tạ!”
Thanh niên vội cười nói: “Chuyện nhỏ thôi!”
Diệp Huyên gật đầu, quay người rời đi cùng Đế Khuyển.
Bên ngoài tửu lâu, Diệp Huyên khẽ nói: “Nhà họ Hoàng Phủ…”
Đế Khuyển nói: “Đi sao?”
Diệp Huyền trầm giọng: “Mặc kệ thế nào thì cũng phải đi một chuyến, bằng không, nếu chúng ta mà tự đi đến Táng Thiên trường thành, thì e là sẽ lành ít dữ nhiều.”
Đế Khuyển nói: “Ta không hiểu, tại sao bọn chúng không ra tay vào lúc này?”
Diệp Huyên khẽ nói: “Hoặc là đang đợi cái gì đó chăng!”

Đế Khuyển nhìn Diệp Huyên: “Lần này, có thể đối phương nghiêm túc thật!”
Diệp Huyên trầm mặc.
Từ khi bắt đầu đến giờ, sở dĩ đối phương chưa từng ra tay.
Có thể là đang đợi, đợi xem hắn còn lá bài tẩy nào không! Mà bây giờ, hắn sắp đến Táng Thiên trường thành, rõ ràng đối phương đã không muốn đợi tiếp nữa rồi!
Không muốn chờ đợi, thì chính là muốn ra tay!
Mà một khi đối phương ra tay nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, bởi vì trước đó hắn đã để lộ quá nhiều, đối phương có lẽ đã biết rất rõ thực lực của hắn và Đế Khuyển!
Diệp Huyên cười đáp: “Rời thành!”

chapter content